Odoo-ratkaisut yrityksen koon mukaan

Odoo-ratkaisua voi myös tarkastella tietojärjestelmää hankkivan yrityksen koon perusteella. OBS on toimittanut yli 250 Odoo-projektia ja olemme muodostaneet hyvän yleiskuvan siitä mitä eri kokoiset yritykset odottavat järjestelmiensä toteutukselta.

Tällä sivulla esittelemme kolme erityyppistä ratkaisua, joita olemme tyypillisesti toimittaneet yrityksille riippuen näiden koista. Näitä kannattaa tarkastella ratkaisukehikkoina, jotka muodostavat toimitettavan kokonaisuuden perustan ja joita voidaan myöhemmin räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Odoo-standardiratkaisu

Vakioitu Odoo-toimitus pienille ja keskisuurille yrityksille

Yksi vahvimpia Odoon ominaisuuksia on se, että järjestelmän oletuskokoonpano on valmis otettavaksi käyttöön hyvin vähällä työllä. Tämä ”out of the box” -lähestymistapa on erityisen hyödyllinen pk-sektorin asiakkaille.

OBS:n vakioitu Odoo-toimitus alkaa analyysityöpajalla, jossa esitellään mitä kaikkea Odoolla voi tehdä ja miten se mukautuu asiakkaan esittämiin tarpeisiin.

Tämän jälkeen toimitamme ratkaisun perustuen vakioituun Quick Start -metodologiaan. Koulutukset mukaan lukien järjestelmän käyttöönotto voidaan tehdä kahden kuukauden sisällä tilauksesta.

Odoo-standardiratkaisu on paras valinta yrityksille, joilla on enintään 50 henkeä ja jotka eivät tarvitse suuria räätälöintejä liiketoiminnan ydinsovelluksiin (ERP, CRM, Verkkosivu ja tuotehallinta)

Erityisen arvokasta meille oli se, miten hyvin OBS otti tarpeemme huomioon. Ratkaisimme projektin aikaiset ongelmat nopeasti ja tehokkaasti

- Pascal Daus, Head of Engineering, Primus

Räätälöity Odoo-ratkaisu

Räätälöity Odoo-ratkaisu keskisuurille yrityksille

Kun yrityksen liiketoiminta on vakiintunut ja henkilökuntaa on kertynyt joitain kymmeniä, on hyvin yleistä, että yritykselle on muodostunut joitain prosesseja, joissa se eroaa muista alan kilpailijoista. Tällaisessa tapauksessa minkä tahansa toiminnanohjausjärjestelmän on hyvä mukautua juuri näihin prosesseihin.

Räätälöityä Odoo-ratkaisua etsivien yritysten tarpeisiin olemme kehittäneet juuri tätä tukevan Odoo-toimitusmallin. Räätälöity Odoo-ratkaisu alkaa tyypillisesti Proof of Concept -työpajalla, jossa Odoon kykyä vastata esitettyihin ratkaisuihin analysoidaan ja tämän perusteella muodostetaan asiakaskohtainen räätälöintisuunnitelma sekä toimitusprojektin suunnitelma.

Räätälöity ratkaisu perustuu esitettyihin vaatimuksiin ja tyypillisesti näiden johdosta Odoo-toteutus kestää kokonaisuudessaan noin puolen vuoden ajan.

Räätälöity Odoo-ratkaisu on paras yrityksille, joilla on enemmän kuin 50 henkilöä töissä ja joilla on selkeä tarve räätälöidylle ratkaisulle, joka perustuu vain osittain johonkin Odoossa valmiiksi olevaan sovellukseen.

Vaikka ratkaisutarpeemme oli monimutkainen, pystyimme käyttämään Odoon vakio-ominaisuuksia ratkaisun pohjana ja säästämään näin merkittävästi työtä. Projektin onnistumisessa OBS:n hyvä ja syvä Odoo-tuntemus oli kullan arvoista.”

 Karen Pedersen, Head of Supply Chain, AH Industries

Odoo osana kokonaisratkaisua

Asiakaskohtaisesti toteutettu ratkaisu, jossa Odoo toimii osana kokonaisuutta

Niin joustava kuin Odoo-pohjainen tietojärjestelmä onkin, se ei välttämättä sovellu suoraan kaikkiin käyttötarkoituksiin. On projekteja, joissa Odoosta on kuitenkin hyötyä. Odoon objektimalli on joustava ja esimerkiksi sen tietokantarakenteet ja sessionhallinta tarjoavat vakaita ratkaisuja monimutkaisempien järjestelmien rakentamiseen.

Niin ikään, jos halutaan pitää yllä vielä vanhoja legacy-järjestelmiä (kuten SAP:ia), Odoo voidaan toteuttaa näiden toiminnot pitkälti integroivana ratkaisuna. Tämä puolestaan vaatii järjestelmäkokonaisuuden miettimistä siten, että Odoo toimii vain osana kokonaisuutta.

Tyypillisesti, kun Odoota käytetään osana kokonaisuutta, järjestelmän rakentaminen on hyvin riippuvainen muista osioista ja projektitoimituksesta. Tällöin puhutaan usein jopa yli vuoden mittaisesta projektista tai hankekokonaisuudesta.

Odoo osana kokonaisuutta sopii parhaiten ratkaisuksi, kun organisaatio käsittää suuren yrityksen (yli 500 henkeä) ja liiketoiminnallisiin ratkaisuihin ei löydy suoraan selkeää tuotetta.

OBS toimitti meille projektiosuuden kuten olimme määritelleet. Hankkeemme muissa projekteissa koettiin viiveitä ja virheitä. Olimme onneksemme valinneet Odoon tietokannan järjestelmän perusteeksi ja tämä osoittautui oikeaksi arkkitehtuuriratkaisuksi. Järjestelmä on toiminut vakaasti ja ongelmitta
 -- Christian Uhlmann, Project Lead, Encory

 

Palvelumme

Tarjoamme kaikki mitä onnistunut Odoo-toteutus edellyttää.

Tarveanalyysi

Järjestämme Odoo-työpajoja ja Proof of Concept -tapahtumia. Näissä analysoimme syvemmin asiakkaittemme tarpeet ja luomme suositukset siitä, mitä Odoon toteutus tarkoittaa asiakkaan kannalta.

Infrastruktuuri

Toteutamme Odoo-toiminnanohjausjärjestelmät pääsääntöisesti Odoo Enterprise Editionin päälle käyttäen joko Odoo.sh:n yksityistä pilveä. Vaihtoehtoisesti ylläpidämme järjestelmää omassa konsalissamme. Olemme vakuuttuneita siitä, että löydämme juuri teidän tarpeisiinne sopivan ylläpitoratkaisun.

Toteutus-projekti

OBS:n Odoo-projektit toteutetaan käyttäen standardoituja projektikehikoita. Tämä mahdollistaa ketterän toimintamallin ja ennustettavat hinnat. Meillä on kokemusta sadoista toteutusprojekteista, joten osaamme varsin pitkälti arvioida mitä toteutus maksaa ja välttää näin ikävät yllätykset.

Käyttöönoton jälkeinen tuki

Onnistunut Odoo-toteutus ei pääty projektin toimittamiseen ja järjestelmän käyttöönottoon. OBS tarjoaa asiakkailleen tukea myös käyttöönoton jälkeen. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa toteutuksen mukautus, laajennukset ja yleiset tukipalvelut. Tarjoamme jatkuvia palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.