Toimialakohtaiset Odoo-ratkaisut

Odoo-toiminnanohjausjärjestelmää käyttää jo yli 4,8 miljoonaa käyttäjää yli 50 000 yrityksessä maailmanlaajuisesti. Erityyppisiä Odoo-asennuksia tehdään päivässä yli tuhat ja järjestelmästä on tehty maakohtainen versio 32 eri kielialueelle.

Luonnollisesti eri toimialojen tarpeet poikkeavat toisistaan. Terästehdas harvemmin tarvitsee myyntipäätettä ja rautakauppa tuskin ravintolan pöytävarauksia. Olemme keränneet tälle sivulle OBS:n tuottamia ratkaisuja eri toimialasektoreille. Kerromme näissä tarkemmin toteuttamistamme ratkaisuista.

Ratkaisuja eri toimialoille

Palvelualan yritykset

Yritysmaailman palvelut ovat tyypillisesti asiantuntijoiden yrityksille tuottamia palveluita. Nämä käsittelevät asiantuntijoiden tuntitöinä tuottamia palveluita sekä erilaisten tiketöintijärjestelmien kautta avattavia asiakaskohtaisia palvelupyyntöjä.

Odoo integroi yhteen kokonaisvaltaiseen ratkaisuun kaikki tarvittavat sovellukset aina asiakkuuden hallinnasta ja myynnistä projektitoimituksiin sekä tuntikirjauksiin ja liikkuvan kenttätyövoiman hallintaan.

Kuva: Liam Briese on Unsplash

Prosessiteollisuus 

Odoon laaja sovelluskirjo tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa järjestelmäratkaisuja fyysisiä tuotteita valmistavan prosessiteollisuuden tarpeisiin. Odoon varastonhallintamoduuli on yksi IT-alan parhaita tarjoten natiivin tuen muun muassa useille eri varastoille, virtuaalivarastoille sekä raaka-aineiden hallinnalle.

Odoon valmistavan teollisuuden hallinnan moduulit mahdollistavat prosessien yksityiskohtaisen ohjauksen ja raaka-aineiden muuttamisen lopullisiksi tuotteiksi. 

Kuva: Science in HD on Unsplash

Vähittäismyynti

Odoon vahva yhdistelmä erilaisia verkkokaupparatkaisuja tarjoaa erinomaisia ratkaisuja niin vähittäismyynnin tarpeiden täyttämiseen.

Olemme auttaneet kymmeniä asiakkaita rakentamaan vähittäismyynnin kassapääteratkaisut ja näin vähentämään tuotteiden hävikkiä ja saavuttamaan tarkan seurannan käteiskaupan osalta.

Kuva: Patrick Tomasso on Unsplash

Tukkukauppa

Tukkukauppa on tyypillisesti yritysten välistä kauppaa. Tällä toimialalla on käynnissä suuri megatrendi: asiakkaat hakeutuvat yhä useammin pieniin erikoisalan kauppoihin ja näitä palvelemaan syntyy omia pieniä oman alansa tukkukauppoja, joille suuri tilaus tarkoittaa muutamaa sataa tuotetta perinteisten konttien sijaan.

Odoo tarjoaa pienille ja keskisuurille tukkukaupoille erinomaiseen alustan esitellä tuotekatalogiaan, tehdä tarjouksia vähittäiskauppiaille ja seurata toimituksia näille.  

Kuva:  CHUTTERSNAP on Unsplash

Palvelumme

Tarjoamme kaikki mitä onnistunut Odoo-toteutus edellyttää.

Tarveanalyysi

Järjestämme Odoo-työpajoja ja Proof of Concept -tapahtumia. Näissä analysoimme syvemmin asiakkaittemme tarpeet ja luomme suositukset siitä, mitä Odoon toteutus tarkoittaa asiakkaan kannalta.

Infrastruktuuri

Toteutamme Odoo-toiminnanohjausjärjestelmät lähtökohtaisesti Odoo Enterprise Editionin päälle käyttäen Odoo.sh-pilvipalvelua. Vaihtoehtoisesti ylläpidämme järjestelmää yhteistyökumppaneidemme konesaleissa niin Suomessa kuin Saksassa. Olemme vakuuttuneita siitä, että löydämme juuri teidän tarpeisiinne sopivan ylläpitoratkaisun.

Toteutusprojekti

OBS:n Odoo-projektit toteutetaan käyttäen standardoituja projektikehikoita. Tämä mahdollistaa ketterän toimintamallin ja ennustettavat hinnat. Meillä on kokemusta sadoista toteutusprojekteista, joten osaamme varsin pitkälti arvioida mitä toteutus maksaa ja välttää näin ikävät yllätykset.

Käyttöönoton jälkeinen tuki

Onnistunut Odoo-toteutus ei pääty projektin toimittamiseen ja järjestelmän käyttöönottoon. OBS tarjoaa asiakkailleen tukea myös käyttöönoton jälkeen. Näihin palveluihin kuuluvat muun muassa toteutuksen mukautus, laajennukset ja yleiset tukipalvelut. Tarjoamme jatkuvia palveluita asiakkaiden tarpeiden mukaan.