Tarvekartoituksesta toteutukseen

Kolme tapaa projektin käynnistämiseksi

Ennen kuin aloitamme Odoo-järjestelmän toimitusprojektin, on erittäin suositeltavaa järjestää tarvekartoitus analyysityöpajana. Tässä vaiheessa arvioimme sen, miten hyvin Odoo soveltuu asiakkaan tarpeisiin, käymme läpi yrityksen liiketoimintaprosessit ja vaatimukset. Muodostamme näiden avulla projektisuunnitelman ja kustannusarvion Odoo-järjestelmän toteuttamisesta.

Kokonaisuuden arvioinnin tekeminen etukäteen säästää arvokasta aikaa ja resursseja toteutusvaiheessa. Sitä voi verrata talonrakennuksessa piirrosten tekemiseen ennen kuin kaivinkone tilataan tontille kaivamaan monttua.

Olemme kehittäneet kolme vakioitua toimintamallia Odoo-järjestelmäprojektin piirrosten muodostamiseen. Näistä kaksi ensimmäistä ovat idean toteuttamiskelpoisuutta analysoiva prototyyppi (Proof of Concept) ja Työpaja. Kummankin perusteella voidaan muodostaa yksityiskohtainen arvio Odoo-toteutuksesta.

Prototyyppi

Proof of Concept sopii yrityksille, joille päätöksenteko vaatii lukuisten sidosryhmien huomioonottamista.

Prototyyppilähestyminen konkretisoi sen, miten järjestelmä voidaan saada käyttökuntoon ja miltä sen käyttäminen tuntuu.


Osallista laaja työryhmä Odoo-projektiin!

Odoo-työpaja

Odoo-työpaja sopii parhaiten pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa Odoo koskettaa enintään 50 henkeä. Tyypillisesti päätöksenteko on tällöin suoraviivaista ja liiketoiminnan päättävät tahot osallistuvat myös Odoo-projektin toteutukseen.


Liiketoiminta on mukana Odoo-toteutuksessa alusta lähtien!

Heti käyntiin!

Jos Odoo on jo tuttu järjestelmä, järjestelmäkokonaisuuden omistaja tietää mitä haluaa ja vaatimusmäärittely on jo tehty, ei työpajaa välttämättä tarvita. Tällöin voimme käynnistää toteutusprojektin saman tien. Tällöin analyysivaihe on osa projektin yksityiskohtien määrittelyä.

 

Käynnistä Odoo-projekti ohituskaistalla.

Odoo-prototyyppi (Proof of Concept)

Proof of Concept (tai prototyyppi) sopii yrityksille, joille päätöksenteko vaatii lukuisten sidosryhmien huomioonottamista. Prototyyppilähestyminen konkretisoi sen, miten järjestelmä voidaan saada käyttökuntoon ja miltä sen käyttäminen tuntuu.

Prototyypin luomisen tavoitteena on muodostaa niin järjestelmätoimittajalle kuin asiakkaallekin yksityiskohtainen dokumentaatio yrityksen prosesseista ja vaatimuksista. Näiden avulla pystymme toimittamaan tarkan kustannusarvion ja projektisuunnitelman järjestelmän toteuttamisesta, koulutuksista ja muista käyttöönottoon liittyvistä asioista.

Prototyypin aikataulusuunnittelu voi näyttää esimerkiksi tällaiselta:

Odoo-työpaja

Odoo-työpaja sopii parhaiten pienille ja keskisuurille yrityksille, joissa Odoo koskettaa enintään 50 henkeä. Tyypillisesti päätöksenteko on tällöin suoraviivaista ja liiketoiminnan päättävät tahot osallistuvat myös Odoo-projektin toteutukseen.

Odoo-työpajan aikataulutus voi näyttää esimerkiksi tällaiselta:

Heti käyntiin!

Jos Odoo on jo tuttu järjestelmä, järjestelmäkokonaisuuden omistaja tietää mitä haluaa ja vaatimusmäärittely on jo tehty, ei työpajaa välttämättä tarvita. Tällöin voimme käynnistää toteutusprojektin saman tien. Tällöin analyysivaihe on osa projektin yksityiskohtien määrittelyä.

Seuraavassa kuvassa on esiteltynä yksinkertaisen Heti käyntiin! -projektin aikataulusuunnitelma.