Odoo-järjestelmän toteutus

Asiakaskohtainen Odoo-tietojärjestelmien toteuttaminen on Odoo Business Solutionsin ydinosaamista. Olemme kehittäneet oman toimitusprosessin, jonka avulla olemme toimittaneet jo yli 250 onnistunutta Odoo-toteutusta.

Olemme vakavissamme sitä mieltä, että voimme onnistua vain, mikäli asiakas kokee myös, että hänen Odoo-projektinsa tuottaa sitä lisäarvoa, jota hän odottaa. Onnistumme tässä vain, mikäli pyrimme jatkuvasti parantamaan suoritustamme ja toimimaan ansiokkaana Odoo-yhteisön jäsenenä.

Oletusarvoisesti toimitamme Odoo-projektit kuudessa selkeässä vaiheessa. Tällä sivulla kerromme näistä vaiheista tarkemmin.

Järjestelmän konfiguraatio


Älykäs kehitys


Tietojen luonti ja migraatio


Järjestelmän varmistus


Loppukäyttäjien koulutus


Käyttöönoton tuki


Odoo-projektin toteutuksen vaiheet

Järjestelmän konfiguraatio

Tavoittemme on käyttää Odoon vakioitua standardikonfiguraatiota ja tähän suunniteltuja työkaluja niin pitkälle kuin mahdollista. Mallinnamme asiakkaan liiketoimintaprosessit ja suunnittelemme, miten ne voidaan toteuttaa Odoossa.

Ihanneprojektissa aloitamme Odoon esittelyllä ja asiakkaan tarpeiden analysoinnilla. Tämän jälkeen pystymme toteuttamaan konfiguraation Odoo-järjestelmään liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Älykäs kehitys

OBS:n vakioiman Älykkään kehityksen lähestymistavan avulla Odoo-järjestelmän vaatima räätälöinti saadaan toteutettua kohtuullisen pienellä vaivalla, minimoiden asiakkaan tähän vaatima investointi.

Älykäs kehitysmenetelmämme perustuu ketterän kehityksen periaatteisiin ja tarjoamme asiakkaalle suoran näkyvyyden tähän – tietenkin Odoon omassa projektinhallinanassa.

Tietojen luonti ja migraatio

Hyvin suuri osa Odoo-projektia on tietojen tuonti vanhoista tietojärjestelmistä tai taulukkolaskennan työkirjoista. On tärkeää pitää huoli siitä, että Odoon tietokantaan ladattavat tiedot ovat puhtaita ja välttää esimerkiksi tietueiden tuplaantumista.

Ladattavien tietojen tietoeheyteen kannattaa niin ikään kiinnittää huomiota jo tässä vaiheessa. Tuemme asiakkaita koko datamigraation ajan.

Järjestelmän varmistus

Järjestelmän varmistus tarkoittaa sitä, että käymme läpi asiakkaan pääkäyttäjän kanssa toteuttamamme järjestelmäkonfiguraation ja selitämme yksityiskohtaisesti, miten kukin asetus vaikuttaa järjestelmän toimintaan.

Tämä antaa pääkäyttäjälle hyvän tuntemuksen Odoon toiminnasta ja mahdollistaa joustavan jatkokehityksen suunnittelun.


Loppukäyttäjien koulutus

Osana toimitusprojektia järjestämme myös loppukäyttäjien koulutuksen. Opetamme organisaation käyttäjille, miten Odoo toimii, miten siitä saa parhaiten hyötyä työssä ja miten raportoinnin tehokas käyttö lisää tuottavuutta.

Neuvomme myös, miten asiakkaat voivat välttää yleisimmät virheet Odoon käytössä.

Käyttöönoton tuki


Paraskaan tietojärjestelmä ei tuota hyötyä, jos sitä ei käytetä. Tarjoamme asiakkaille tätä varten käyttöönoton tukea. Tämän aikana asiakkaan käyttäjät voivat olla yhteydessä suoraan asiantuntijoihimme ja kysyä neuvoja järjestelmän käytöstä.

Osana käyttöönoton tukea voimme myös suunnitella järjestelmään erilaisia käyttöä entisestään helpottavia räätälöintejä.